U heeft de keuze: óf het afgeven van een automatische incasso, óf –tegen betaling- het laten sturen van een factuur. Mag dit zomaar?


Het jaarlijks onderhoud aan uw cv is zojuist weer gedaan. De monteur verricht een aantal reparaties, waarvan de kosten slechts EUR 6,80 bedragen. U wilt contant betalen, maar de monteur weigert uw aanbod. Volgens hem heeft u de volgende keuze; óf een automatische incasso afgeven, óf het laten sturen van een factuur à EUR 7,50. Totale kosten dus EUR 14,30.


De wet zegt dat een verbintenis tot betaling van een geldsom naar haar nominale bedrag moet worden voldaan. Vervolgens zegt de wet dat betaling op girale wijze altijd mogelijk moet zijn, tenzij dit geldig (lees: bij algemene voorwaarden) uitgesloten is.


In eerdere uitspraken heeft de rechter geoordeeld over de kosten van een acceptgiro. Ik ben van mening dat deze uitspraken naar analogie kunnen worden toegepast op kosten m.b.t. het sturen van een factuur. Daar waar acceptgiro staat, kunt u derhalve ook ‘factuur’ lezen.


De rechter zegt dat:
1) “dergelijke kosten behoren tot de algemene bedrijfskosten”
2) “het onredelijk bezwarend is dat consumenten feitelijk gedwongen worden te betalen met een automatische incasso door een kostenopslag bij de acceptgiro”
3) “bedrijven pas kosten voor een acceptgiro in rekening mogen brengen als er naast de automatische incasso op grote schaal goede en gratis alternatieve betaalmethodes zoals de digitale nota worden aangeboden.”

Later heeft een andere rechter geoordeeld dat:
4) “het in rekening brengen van kosten voor een acceptgiro wel is toegestaan, maar dat: “de extra kosten wel redelijk moeten blijven…….€ 1,05 is…..redelijk”.

Daarbij vindt de rechter het belangrijk dat:
5) “in de algemene voorwaarden wordt bepaald dat voor betaling via acceptgiro kosten in rekening worden gebracht.”

En met algemene voorwaarden wordt hier bedoeld, de voorwaarden die van toepassing zijn op het werk waar de verbintenis tot betaling betrekking op heeft.
Het is begrijpelijk dat opdrachtnemers niet willen dat hun monteurs met grote bedragen aan contanten over straat gaan. Maar de kosten voor de maatregelen hiertoe kunnen natuurlijk niet (volledig) op de consument worden afgewimpeld.

Wil een opdrachtnemer gebruik maken van automatische incasso, dan moet deze in ieder geval een mogelijkheid bieden voor een kosteloze betalingsmethode. Zoals bijvoorbeeld, Ideal, directe bankovermaking, of een portable pinapparaat.

Een andere methode is om vooraf duidelijk kenbaar te maken dat betalen op girale wijze niet mogelijk is. Gebruikelijk is om dit dan in de algemene voorwaarden te vermelden. Wil de klant persé betalen via een girale betalingsmethode anders dan per automatische incasso, dan zullen er kosten in rekening worden gebracht van EUR € 1,05 . Uiteraard moeten de algemene voorwaarden dan wel geldig en op de juiste manier van toepassing zijn verklaard.

Voor meer informatie over algemene voorwaarden neemt u vrijblijvend contact met ons op. Dedicavit geeft ook presentaties voor u en uw werknemers over allerhande juridische kwesties, zoals de 'battle of forms', het gebruik en het op juiste wijze van toepassing verklaren van algemene voorwaarden.